Zastanawiając się nad sprzedażą w internecie, musimy przyjrzeć się także Polskim i Europejskim przepisom, dotyczącym tego, co można sprzedawać internecie. Spotkamy się z wieloma intuicyjnymi obostrzeniami, takimi jak zakaz handlu narkotykami, organami ludzkimi czy przedmiotami pochodzącymi z kradzieży. Nie mniej prawo ogranicza czy zakazuje handlu również mniej oczywistymi towarami. Przyjrzyjmy się, jakie przeszkody można […]

X

Talk with us

Leave us your email adress.
We will contact you.